เมื่อลูกเป็นเพศที่สาม พ่อแม่จะรับมืออย่างไรดี?

มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปกครอง ที่มีลูกหลานเป็นเพศที่สาม หรือ LGBT เด็กแต่ละคนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมือนกัน พวกเขาเหล่านี้มักจะมีประสบการณ์ และความรู้สึกเป็นของตัวเองที่ยากจะเข้าใจ น่ากังวลที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ในสมัยก่อนไม่รู้วิธีรับมือกับปัญหาเหล่านี้ ในขณะที่จำนวนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้วยจำนวนที่มากขึ้นไปกระตุ้นให้คนหันมาสนใจมากกว่าเดิม