เว็บไซต์ happyfamilyday.com เว็บของครอบครัว

เว็บไซต์ happyfamilyday.com เป็นเว็บไซต์ที่มีจุดประสงค์ให้เป็นเหมือนกับคู่มือเดินทาง เพื่อไปเที่ยวและศึกษาแหล่งเรียนรู้อันน่าสนใจ เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ สนุกสนาน เหมาะกับทุกๆครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น พ่อ , แม่ , ลูกๆ , ปู่ , ย่า เป็นต้น เพราะทาง happyfamilyday.com มีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า การที่ครอบครัวได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาในวันหยุดเป็นสิ่งอันมีคุณค่ามาก โดยทาง happyfamilyday.com จะเป็นไกด์ช่วยแนะนำสถานที่อันเหมาะกับการพักผ่อนในวันหยุดของครอบครัว ซึ่งให้ทั้งความรู้ , ความสนุก รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์ , ศูนย์การเรียนรู้ , โบราณสถาน , สวนสาธารณะ , หอวัฒนธรรม , ห้องสมุด ที่อยู่ในประเทศไทย โดยจะมีทั้งคอลัมน์ แนะนำสถานที่ , คู่มือการเดินทาง , แหล่งเรียนรู้ , พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น สำหรับ พ่อ – […]

การอยู่ร่วมกันในครอบครัวให้ไม่มีปัญหาควรทำอย่างไร

ปัญหาในครอบครัว มาจากความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นภายในครอบครัว โดยเฉพาะระหว่างสามีภรรยาผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว เช่น อาจเกิดปัญหาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน , ไม่รู้หรือเกิดความไม่เข้าใจในความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง

เว็บไซต์ของครอบครัวน่าสนใจ

เว็บไซต์เกี่ยวกับครอบครัวได้รับความสนใจอย่างมาก ซึ่งได้ทำการนำหลายๆเว็บไซต์มาจัดอันดับรวมกันเพื่อจะสำรวจว่าเว็บไซต์ไหนได้รับความนิยมมากสุด ในการเข้าใช้และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งเราจะเห็นว่านำ website ต่างๆ

การมีความอบอุ่นในครอบครัวนั้นดีอย่างไร ?

ลักษณะของครอบครัวอบอุ่น คือ… มีการวางขอบเขตอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะทั้งขอบเขตส่วนบุคคล หรือขอบเขตในครอบครัว เกิดความผูกพันทางอารมณ์อย่างเหมาะสม คือ ไม่ห่างจนเกิน ไป หรือไม่ใกล้ชิดจนเกินไป สมาชิกในครอบครัวที่ดีจะต้องคงความเป็นตัวของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีน้ำหนึ่งใจเดียวกับครอบครัวได้ มีการจัดลำดับอำนาจ แบ่งความเป็นผู้นำอย่างชัดเจน สมาชิกแต่ล่ะคนในครอบครัวมีบทบาทชัดเจน สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้อย่างสอดคล้อง การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวมีต้องความยืดหยุ่น เหมาะสม ไม่ตึงจนเกินไป สามารถแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดระบบภายในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์ดีต่อกันและกัน สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาร่วมกัน การมีความอบอุ่นในครอบครัวนั้นดีอย่างไร ? การสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวอย่างเหมาะสม มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ให้พื้นที่ส่วนตัวอย่างพอดี จะเป็นเสมือนเกราะป้องกันให้สมาชิกในครอบครัวห่างไกลจากความรุนแรง มีแต่ความสุขกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่เป็นพัฒนาจนกลายเป็นปัญหาสังคม รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมสืบต่อไป ผู้นำของครอบครัว ทุกครอบครัวต่างล้วนมีผู้นำซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ผู้นำนี้ไม่ควรถูกมอบให้แก่ใครคนใดคนหนึ่ง เช่น พ่อหรือแม่ไม่ควรเป็นผู้นำคนเดียว เนื่องจากถ้าครอบครัวตกอยู่ในปัญหาใหญ่ บุคคลทั้ง 2 จำเป็นต้องร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกัน จากข้อมูลของครอบครัวของซึ่งมีลูกวัยรุ่นในประเทศแคนาดา พบว่า วัยรุ่นในครอบครัวซึ่งพ่อ-แม่เป็นผู้นำแบบร่วมกัน จะมีความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่า คนที่มาจากครอบครัวซึ่งพ่อหรือแม่เป็นผู้นำคนเดียว เพราะฉะนั้น ถ้าต้องการมีครอบครัวอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวต้องมีบทบาทความเป็นผู้นำในหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น แม่จะเป็นผู้นำในเรื่องการดูแลเรื่องชีวิตประจำวัน เช่น ดูแลเรื่องอาหาร […]

chaipat

     www.chaipat.or.th จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 653 จำนวนหน้าที่ถูกเรียกชม: 1,758,852 ผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนแล้ว: 514 เริ่มนับตั้งแต่​: …………. รายละเอียดเว็บไซต์ นำเสนอโครงการของสมเด็จเทพที่เป็นประโยชน์ สำหรับคนที่ชอบโครงการให้พระราชตำหนิ