หน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องมีต่อครอบครัว

ผู้หญิงถือเป็นเพศที่น่าเคารพนับ ถือเป็นผู้บุกเบิกประเทศชาติอย่างแท้จริง อย่างเช่นในวัฒนธรรมประเทศอินเดียที่มีความผูกพันกับผู้หญิงอย่างมาก จำนวนประชากรมากถึง 50 เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิง มีศักยภาพร่างกายและความคิดสูงไม่แพ้กับผู้ชาย เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านคุณภาพชีวิตในครอบครัว สำหรับบทบาทในครอบครัวที่มีของผู้หญิงคือ ภรรยา ผู้นำครอบครัว ผู้จัดการรายได้ของครอบครัว รวมถึงหน้าที่สำคัญสุดอย่างขาดไม่ได้คือผู้เป็นแม่ ผู้หญิงในฐานะภรรยา สำหรับคนที่เป็นภรรยาถือเป็นคู่ชีวิตของผู้ชาย เธอเป็นคนที่เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของครอบครัว คอยมีหน้าที่บรรเทาความเครียดของสามีตนเอง เพื่อรักษาความสงบและความสงบเรียบร้อยในครัวเรือน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำตัวมองโลกในแง่ดีไว้เสมอ คอยเป็นกำลังใจให้กับสามีในยามที่เขาต้องการ เปรียบเป็นเหมือนเธอเป็นแหล่งของแรงบันดาลที่จะทำให้ผู้เป็นสามีหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเต็มที่และมีความสุข ในฐานะภรรยาที่ต้องอยู่ร่วมกันไปจนวันสุดท้ายของชีวิต เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องพบเจอปัญหายากๆ เข้ามาในชีวิต มีหลายคนเลือกที่จะทิ้งคุณไว้กับปัญหา แต่มีหนึ่งคนที่จะไม่ยอมทิ้งคุณไปไหนนั่นก็คือภรรยาของคุณนั่นเอง ผู้หญิงในฐานะผู้เป็นแม่ ภาระทั้งหมดของการเลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่จะตกมาอยู่ที่ผู้หญิง เธอจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสั่งสอน คอยดูแลความเรียบร้อย ทุกการกระทำของเธอต่อเด็กล้วนเป็นตัวกำหนดรูปแบบพฤติกรรมของเขาในอนาคต ดังนั้นเธอจึงถือจึงต้องเป็นคนที่มีวินัยสูงสุดในบ้านเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกในครอบครัว อย่างที่เรารู้กันดีกว่าครูคนแรกของเราไม่ได้อยู่ในโรงเรียน แต่คือผู้เป็นพ่อแม่ต่างหาก เมื่อเด็กโตผู้เป็นแม่จะต้องคอยถ่ายทอดความรู้พื้นฐานให้กับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการทำดี ความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้นเธอจึงเป็นคนที่เสียสละและมีความอดทนอย่างมากในฐานะผู้เป็นแม่ที่คอยอุทิศเวลาทำงานเพื่อครอบครัว ส่วนผู้ชายควรเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนอยู่ข้างๆ เสมอ ผู้หญิงในฐานะผู้จัดการรายได้ของครอบครัว บางครั้งผู้ชายอาจไม่มีความสามารถพอในการบริหารจัดการเงินได้ดีพอกับผู้หญิง ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นผู้หญิงอาจเข้ามาจัดการรายได้ของครอบครัวแทน โดยมีหน้าที่คอยดูแลรายรับรายจ่ายไม่ให้เกินกำลังของตนเอง คอยดูแลความสะดวกสบาย กำจัดความฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็น อาจสามารถทำอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ในขณะที่อยู่ในบ้าน มักจะเป็นคนที่หาทางประหยัดทุกวิถีทาง อย่างเช่นการเก็บของรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในบ้าน หรือนำไปขายเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายภายในครัวเรือน

ความสำคัญของครอบครัวด้านศาสนา

บางคนมองว่าศาสนาเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ในครอบครัวและประเพณี ในขณะที่คนอื่นไม่ให้ความสำคัญกับมันเลยแม้แต่น้อย ศาสนามีบทบาทสำคัญในสังคมมนุษย์มานานหลายร้อยปี เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนให้ฝักใฝ่ในความสงบ แต่บางครั้งมันก็กลายเป็นฉนวนของสงครามมาแล้วในอดีต ปัจจุบันนี้ศาสนาถือเป็นเครื่องช่วยรักษาความเชื่อและประเพณีทางศาสนาให้สืบทอดต่อ เป็นเวลาหลายปีที่มีการเริ่มศึกษาวิธีการที่ศาสนาส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์อย่างไร โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัว วันนี้เรามาดูถึงความแตกต่างระหว่างครอบครัวทางศาสนา และครอบครัวที่ไม่ใช่ศาสนาเพื่อทำความเข้าใจว่าศาสนามีผลต่อความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างไรกันบ้าง ช่วยให้เกิดความสามัคคีมากขึ้น มีหลักฐานการศึกษาที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารจิตวิทยา ที่กล่าวว่าผู้ปกครองที่นับถือศาสนาหนึ่ง จะความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีความขัดแย้งในปัญหาชีวิตคู่น้อยลง รวมถึงช่วยให้เด็กวัยรุ่นสามารควบคุมอารมณ์และการกระทำของพวกเขาดีขึ้น เหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้ว่าทำไมศาสนาส่งเสริมความสามัคคีได้ นั่นก็เพราะมันส่งเสริมให้สมาชิกทำตามค่านิยมทั่วไปนั่นคือ “การเป็นคนดี” ตัวอย่างเช่นศรัทธาคาทอลิกสอนให้เราดำเนินชีวิตตามคุณธรรมแห่งความรัก ความอดทน และความถ่อมตน สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในสังคมที่ต้องเอื้อเฟ้อประโยชน์ช่วยเหลือซึ่งกัน การสนับสนุนทางอารมณ์และจิตวิญญาณ การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มศาสนาช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้น ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อในเรื่องของ “การชี้นำทางจิตวิญญาณ” การมีชุมชนที่ได้ทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันทำให้ผู้คนสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ง่ายขึ้น เราอาศัยอยู่ในโลกที่ซับซ้อนมากขึ้น บางครอบครัวอาจไม่พร้อมที่จะจัดการกับปัญหาของสมาชิกในครอบครัว ชุมชนทางศาสนาเป็นสถานที่ที่ดีในการขอคำแนะนำในช่วงเวลาที่เรากำลังยากลำบาก ผลเสียที่มีในศาสนาต่างๆ เมื่อผู้คนเริ่มมีศรัทธาอย่างแรงกล้า พวกเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นผู้คลั่งศาสนาที่พร้อมจะทำตัวรุนแรงกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับความเชื่อของตน เราได้พบเห็นข่าวมากมายในทีวีเกี่ยวกับกลุ่มหัวรุ่นแรงทางศาสนา ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ร้ายกว่านั้นคือการก่อการร้าย ความคิดเชิงลบนี้ยังปรากฏในรูปแบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นภายในปัญหาครอบครัว ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในรีวิวงานวิจัยทางศาสนา สมาชิกในครอบครัวที่เป็นเกย์ หรือ เลสเบี้ยนบอกว่าพวกเขารู้สึกเหมือนเป็นคนนอกเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเข้าร่วมงานแต่งงานของครอบครัวที่เคร่งศาสนา บางประเทศถึงกับลงโทษร้ายแรงกับคนกลุ่มนี้กันเลยก็มี

ความหมายของคำว่า ครอบครัวที่อบอุ่นอย่างถูกต้อง

‘ครอบครัว’ จัดเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุด อันประกอบไปด้วยสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาอยู่รวมบ้านเดียวกัน ช่วยกันดูแลรักษา,ออกค่าใช้จ่ายภายในบ้านร่วมกัน อีกทั้งครอบครัวยังจัดเป็นรากฐานหรือสถาบันสำคัญ ของสังคม อันจะมอบการศึกษาพร้อมอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูบุตร รวมทั้งสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้แก่สมาชิกซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกัน ตั้งแต่วัยทารกจนกลายมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ โดยกลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันนี้ อาจมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดโดยตรงก็ได้ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคล 2 คนแต่งงานกัน , บุตร , ปู่ย่า – ตายาย รวมทั้งบุคคลอื่นๆซึ่งมาอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยบุคคลเหล่านี้ จะถูกสานสัมพันธ์ไปด้วยความรัก , ความห่วงใย และดำรงบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อการดำรงอย่างผาสุกอยู่ของครอบครัว บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวดูแลซึ่งกัน ในทางเหมาะสม พร้อมมอบสิทธิความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานให้ โดยประกอบด้วยการมอบความรักความอบอุ่น , การให้กำลังใจ , การเอาใจใส่ , การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว , การมอบการศึกษา , การอบรมสั่งสอน , วางระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม , ให้ความคุ้มครอง , ดูแลรักษาเมื่อยามเจ็บป่วย เป็นต้น ดูแลทางด้านเสรีภาพ เช่น […]

การทำให้ครอบครัวมีความสุขตลอดการใช้ชีวิต

‘ครอบครัว’ จัดเป็นสถาบันสำคัญของประเทศ เพราะเป็นสถาบันแรกที่จะช่วยสร้างประชากรที่ดี โดยเป็นประชากรที่เติบโตมาด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และเติบโตมากลายมาเป็นบุคคลมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้แล้ว พ่อ-แม่ ผู้ปกครองจำต้องมีวิธีการปกครองครอบครัวให้มีความสุข การทำให้ครอบครัวมีความสุขแบ่งปันเสียงหัวเราะ เสียงหัวเราะ เป็นพลังงานด้านบวก อันจะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้การแบ่งปันเรื่องราวอันแสนสนุกสนาน หรือนั่งดูรายการตลกในช่วงเวลาว่างด้วยพร้อมกันทั้งครอบครัว ก็จัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ขอบคุณ คำขอบคุณ เป็นคำที่แฝงไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ และเป็นคำที่คนเราควรมอบให้แก่กัน เมื่อต้องการแสดงความรู้สึกดีๆ แก่บุคคลอื่น โดนเฉพาะบุคคลในครอบครัว แบ่งปันความสุข ในช่วงวัยเด็ก ลูกจะเรียนรู้จากการกระทำของพ่อแม่ ซึ่งบางครั้งการพูดให้ลูกฟังมันไม่เกิดความเข้าใจ เท่ากับการแสดงออกให้ลูกเห็นโดยตรง เช่น การกอด , การหอมแก้ม เป็นต้น ถ้าลูกรับรู้ว่าพ่อแม่มอบความรักต่อกันมากแค่ไหน ลูกก็จะมีความสุข รวมทั้งเติบโตขึ้นโดยมองความรักในแง่ดีอีกด้วย เป็นนายของเงิน เงิน คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต เพราะถ้าไม่มีเงินก็คงเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้ แต่อย่าลืมว่าเราต้องเป็นนายมัน ไม่ใช่ให้มันเป็นนายเรา ถ้าใครไม่อยากให้เงินมาเป็นตัวบ่อนทำลายความสุขของครอบครัว แนะนำว่าควรจัดระเบียบความคิด รวมทั้งปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่า หาเงินเพื่อไม่ให้เป็นหนี้ และไม่อยากได้จนเกินตัว แบ่งเวลาแก่ครอบครัวบ้าง อย่ามัวแต่จ่อมกับที่ทำงาน เพียงเท่านี้ครอบครัวก็สุขสมบูรณ์ได้ด้วยความพอเพียง กฎคือสิ่งสำคัญ กฎคือสิ่งสำคัญ ต่อทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เล็กอย่างครอบครัวก็ตาม […]

familymediawatch.org เว็บไซต์กิจกรรมครอบครัว

สำหรับเว็บไซต์ familymediawatch.org เป็นเว็บไซต์ที่มีสโลแกนว่า “เฝ้าระวังสื่อร้าย ขยายสื่อดี” ซึ่งเป็นเครือข่ายครอบครัวเพื่อเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่ออันมีประโยชน์ต่อบุตร – หลานในบ้านค่ะ อย่างที่เราทราบกันดีว่าทุกวันนี้ เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารสามารถเข้าถึงบุตร – หลาน ได้ง่ายขึ้น ซึ่งสื่อต่างๆ นั้นก็มีทั้งดี สร้างสรรค์ และที่ไม่ดี จนเด็กอาจนำไปลอกเลียนแบบและเกิดอันตรายได้ โดย familymediawatch.org ถือกำเนิดจากกลุ่มของครอบครัวสมาชิกอาสาฯ กับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง รวมทั้งการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อต้องการสอดส่องเฝ้าระวัง รู้ให้เท่าทัน คอยติดตามงานทางด้านสื่อต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของคุณพ่อ – คุณแม่หรือผู้ปกครองที่ไปพบเจอสื่อที่ไม่เหมาะสมบนโลกออนไลน์ คุณพ่อ – คุณแม่ สามารถแจ้งทางเครือข่ายฯ เพื่อให้ทางเครือข่ายฯ เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับเจ้าของสื่อนั้นๆ เพื่อกระตุ้นให้ความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ทางเครือข่ายฯ ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อีกมากมายให้ครอบครัวได้เข้าร่วม โดยปราศจากค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยี