Categories
Family

เมื่อลูกเป็นเพศที่สาม พ่อแม่จะรับมืออย่างไรดี?

มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปกครอง ที่มีลูกหลานเป็นเพศที่สาม หรือ LGBT เด็กแต่ละคนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมือนกัน พวกเขาเหล่านี้มักจะมีประสบการณ์ และความรู้สึกเป็นของตัวเองที่ยากจะเข้าใจ น่ากังวลที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ในสมัยก่อนไม่รู้วิธีรับมือกับปัญหาเหล่านี้ ในขณะที่จำนวนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้วยจำนวนที่มากขึ้นไปกระตุ้นให้คนหันมาสนใจมากกว่าเดิม

Categories
Family

ครอบครัวที่อบอุ่น จะต้องทำอย่างไรให้สมบูรณ์แบบ

เรามักเคยดูหนังและเห็นฉากจบอย่างมีความสุข และภาพถ่ายครอบครัวในโฆษณา ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นครอบครัวในอุดมคติ แต่หลายครั้งเราไม่เข้าใจความหมายนี้เลย ครอบครัวแบบนี้คืออะไร หรือมันมีอยู่จริงไหม มันทำให้มีคำถามตามมาว่า มันมีสูตรลับที่จะทำให้ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบรึเปล่านะ ในการตอบคำถามนี้ได้ ก่อนอื่นคุณต้องพิจารณาว่า “ความสมบูรณ์แบบของครอบครัว” หมายถึงอะไร เราจะมีความสุขในบ้านได้อย่างไร

Categories
Family

หน้าที่ของสถาบันครอบครัวหมายถึง

ในความหมายของ “ครอบครัว” ในระดับสากลนั้นหมายถึงคนกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันมากกว่า 1 คน มีเลือดเนื้อเชื้อสายเดียวกัน มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดร่วมกัน เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน ถือเป็นสมาชิกครอบครัว เราจึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นสถาบันสังคมขนาดย่อมภายในสังคมที่ประกอบไปด้วยผู้คนมากมาย เป็นจุดหมายแรกที่คนเราจะเติมโต ได้รับการอบรมสั่งสอนจนกลายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ เราสามารถแบ่งบทบาทหน้าที่ทางครอบครัวออกได้หลายชนิด ซึ่งแต่อย่างก็ล้วนมีบทบาทที่สำคัญแตกต่างกันออกไป ได้แก่

1.บทบาทในการสร้างสมาชิกใหม่ เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อมีคู่ครองก็จะต้องมีลูกหลานเอาไว้สืบวงศ์ตระกูล หรือ หากไม่มีบุตรก็สามารถที่จะรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม มันเป็นเรื่องสำคัญสุดของอารยะธรรมมนุษย์หากไม่มีการสืบทอดมนุษย์คงจะสูญพันธุ์ไปหมดแล้ว

2.บทบาทในการอบรมสั่งสอน ครอบครัวเป็นโรงเรียนแห่งแรกของเด็กทุกคน สมาชิกผู้ใหญ่จะต้องทำหน้าที่อบรมสั่งในมารยาททางสั่งคม บทบาทการเป็นพลเมืองที่ดี สอนให้รู้จักกับค่านิยมที่ถูกต้องทางวัฒนธรรม

3.บทบาททางเศรษฐกิจ สมาชิกทุกคนจะต้องมีหน้าที่การงานทำ สามารถเลี้ยงดูตนเองและสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ที่ทำงานหาเงินส่งลูกเลี้ยง เมื่อผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งพ่อแม่แก่เฒ่า ลูกหลานจึงทำงานเพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่

4.บทบาทในด้านการศึกษา ครอบครัวจะต้องสนับสนุนให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ส่งพวกเขาเข้าโรงเรียนเมื่อถึงวัยอันควร เพื่อให้พวกเขาพร้อมกับการทำงานด้วยการเรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพภายในโรงเรียน

5.บทบาทในทางศาสนา ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งประเทศ เราจึงควรร่วมกันถ่ายทอดและปลูกฝังความศรัทธาของศาสนาประจำชาติเรา โดยสอนเพื่อให้ลูกหลานปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนทางศาสนา เพื่อให้ คิดดี ทำดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม

Family-institution-pic

จุดเด่นของสถาบันครอบครัวของไทย

จึงเห็นได้ว่าโครงสร้างทางสถานบันครอบครัวนั้นสอนให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยนำแนวคิดที่ว่าลูกหลานของพวกเขาควรจะได้รับการศึกษา มีหน้าที่การงานที่ดี สามารถเป็นที่เชิดหน้าชูตาของวงศ์ตระกูล โดยยังเน้นในหลักของความประพฤติตนดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง ครอบครัว อาศัยเน้นการปรับตัวเข้ากับคนส่วนใหญ่ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นในด้าน “วัฒนธรรม” หรือ “จริยธรรม” ในประเทศไทยเราถือว่าสถานบันศาสตร์เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณของพวกเรามานับแต่โบราณ สอนให้เราเชื่อในหลักของธรรมชาติ ทุกอย่างล้วนเกิด แก่ ดับ ไปตามกาลเวลา ไม่ได้สอนให้เชื่อในสิ่งที่งมงามเหนือธรรมชาติ

Categories
Family

บทบาทของหลานที่มีต่อปู่ย่า

ลูกหลานมีบทบาทสำคัญในการดูแลปู่ย่า – ตายายของตนเองไม่แพ้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ พวกท่านเปรียบเสมือนกับพ่อแม่คนที่สองที่มักจะคอยเอาใจใส่บุตรหลานเป็นพิเศษ ท่านมักจะใจอ่อนคอยเป็นที่พึงให้กับหลานตลอดเวลา ในยามที่ถูกพ่อแม่ดุก็มักจะออกรับหน้าแทนให้ ในสังคมไทยเราเห็นตัวอย่างได้ชัดเลยว่าส่วนใหญ่มักจะเอาลูกให้พ่อแม่ตนเองเลี้ยง ส่วนตนเองก็ไปทำงานเพื่อส่งเงินมาเป็นค่าเลี้ยงดู จึงบอกได้ว่าเด็กไทยส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตอยู่กับปู่กับย่ามากกว่าพ่อแม่เสียอีก

Categories
Family

หน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องมีต่อครอบครัว

ผู้หญิงถือเป็นเพศที่น่าเคารพนับ ถือเป็นผู้บุกเบิกประเทศชาติอย่างแท้จริง อย่างเช่นในวัฒนธรรมประเทศอินเดียที่มีความผูกพันกับผู้หญิงอย่างมาก จำนวนประชากรมากถึง 50 เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิง มีศักยภาพร่างกายและความคิดสูงไม่แพ้กับผู้ชาย เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านคุณภาพชีวิตในครอบครัว สำหรับบทบาทในครอบครัวที่มีของผู้หญิงคือ ภรรยา ผู้นำครอบครัว ผู้จัดการรายได้ของครอบครัว