การทำให้ครอบครัวมีความสุขตลอดการใช้ชีวิต

‘ครอบครัว’ จัดเป็นสถาบันสำคัญของประเทศ เพราะเป็นสถาบันแรกที่จะช่วยสร้างประชากรที่ดี โดยเป็นประชากรที่เติบโตมาด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และเติบโตมากลายมาเป็นบุคคลมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้แล้ว พ่อ-แม่ ผู้ปกครองจำต้องมีวิธีการปกครองครอบครัวให้มีความสุข

การทำให้ครอบครัวมีความสุขแบ่งปันเสียงหัวเราะ

เสียงหัวเราะ เป็นพลังงานด้านบวก อันจะทำให้ทุกคนในครอบครัวได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้การแบ่งปันเรื่องราวอันแสนสนุกสนาน หรือนั่งดูรายการตลกในช่วงเวลาว่างด้วยพร้อมกันทั้งครอบครัว ก็จัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

ขอบคุณ

คำขอบคุณ เป็นคำที่แฝงไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ และเป็นคำที่คนเราควรมอบให้แก่กัน เมื่อต้องการแสดงความรู้สึกดีๆ แก่บุคคลอื่น โดนเฉพาะบุคคลในครอบครัว

แบ่งปันความสุข

ในช่วงวัยเด็ก ลูกจะเรียนรู้จากการกระทำของพ่อแม่ ซึ่งบางครั้งการพูดให้ลูกฟังมันไม่เกิดความเข้าใจ เท่ากับการแสดงออกให้ลูกเห็นโดยตรง เช่น การกอด , การหอมแก้ม เป็นต้น ถ้าลูกรับรู้ว่าพ่อแม่มอบความรักต่อกันมากแค่ไหน ลูกก็จะมีความสุข รวมทั้งเติบโตขึ้นโดยมองความรักในแง่ดีอีกด้วย

เป็นนายของเงิน

เงิน คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต เพราะถ้าไม่มีเงินก็คงเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้ แต่อย่าลืมว่าเราต้องเป็นนายมัน ไม่ใช่ให้มันเป็นนายเรา ถ้าใครไม่อยากให้เงินมาเป็นตัวบ่อนทำลายความสุขของครอบครัว แนะนำว่าควรจัดระเบียบความคิด รวมทั้งปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่า หาเงินเพื่อไม่ให้เป็นหนี้ และไม่อยากได้จนเกินตัว แบ่งเวลาแก่ครอบครัวบ้าง อย่ามัวแต่จ่อมกับที่ทำงาน เพียงเท่านี้ครอบครัวก็สุขสมบูรณ์ได้ด้วยความพอเพียง

กฎคือสิ่งสำคัญ

กฎคือสิ่งสำคัญ ต่อทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เล็กอย่างครอบครัวก็ตาม การตั้งกฎระเบียบให้แก่ลูกๆ ด้วยความมีเหตุมีผล พร้อมชักนำให้ลูกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความขัดแย้งในครอบครัว และยังได้เป็นการฝึกระเบียบวินัยให้แก่ลูกๆอีกด้วย

ตำหนิได้ต้องชื่นชมได้

การชื่นชมในที่นี้ไม่ได้แปลว่า ต่อให้ลูกทำผิดก็ต้องเข้าข้างบอกว่าไม่ผิด อย่างไม่ใช้เหตุผล แน่นอนว่าเมื่อลูกทำผิดก็ต้องตำหนิ ว่ากล่าวเพื่อไม่ให้ทำซ้ำ แต่ก็อย่าลืมการชื่นชมเมื่อลูกทำดี เพราะพ่อแม่บางคนดีแต่ตำหนิลูกเท่านั้น อาจทำให้เขาหมดกำลังใจ เพราะฉะนั้นเมื่อลูกทำอะไรบางอย่างที่น่ายินดี พ่อแม่ก็ควรให้กำลังใจ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ตาม เนื่องจาก เมื่อลูกได้รับกำลังใจจากพ่อแม่ แน่นอนว่าเขาก็จะมีความสุข และพร้อมทำสิ่งดีๆต่อไป