ความสำคัญของครอบครัวด้านศาสนา

บางคนมองว่าศาสนาเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ในครอบครัวและประเพณี ในขณะที่คนอื่นไม่ให้ความสำคัญกับมันเลยแม้แต่น้อย ศาสนามีบทบาทสำคัญในสังคมมนุษย์มานานหลายร้อยปี เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนให้ฝักใฝ่ในความสงบ แต่บางครั้งมันก็กลายเป็นฉนวนของสงครามมาแล้วในอดีต ปัจจุบันนี้ศาสนาถือเป็นเครื่องช่วยรักษาความเชื่อและประเพณีทางศาสนาให้สืบทอดต่อ เป็นเวลาหลายปีที่มีการเริ่มศึกษาวิธีการที่ศาสนาส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์อย่างไร โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัว วันนี้เรามาดูถึงความแตกต่างระหว่างครอบครัวทางศาสนา และครอบครัวที่ไม่ใช่ศาสนาเพื่อทำความเข้าใจว่าศาสนามีผลต่อความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างไรกันบ้าง

ช่วยให้เกิดความสามัคคีมากขึ้น

มีหลักฐานการศึกษาที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารจิตวิทยา ที่กล่าวว่าผู้ปกครองที่นับถือศาสนาหนึ่ง จะความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีความขัดแย้งในปัญหาชีวิตคู่น้อยลง รวมถึงช่วยให้เด็กวัยรุ่นสามารควบคุมอารมณ์และการกระทำของพวกเขาดีขึ้น เหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้ว่าทำไมศาสนาส่งเสริมความสามัคคีได้ นั่นก็เพราะมันส่งเสริมให้สมาชิกทำตามค่านิยมทั่วไปนั่นคือ “การเป็นคนดี” ตัวอย่างเช่นศรัทธาคาทอลิกสอนให้เราดำเนินชีวิตตามคุณธรรมแห่งความรัก ความอดทน และความถ่อมตน สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในสังคมที่ต้องเอื้อเฟ้อประโยชน์ช่วยเหลือซึ่งกัน

news-site-Religious-family

การสนับสนุนทางอารมณ์และจิตวิญญาณ

การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มศาสนาช่วยให้ครอบครัวมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้น ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อในเรื่องของ “การชี้นำทางจิตวิญญาณ” การมีชุมชนที่ได้ทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันทำให้ผู้คนสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ง่ายขึ้น เราอาศัยอยู่ในโลกที่ซับซ้อนมากขึ้น บางครอบครัวอาจไม่พร้อมที่จะจัดการกับปัญหาของสมาชิกในครอบครัว ชุมชนทางศาสนาเป็นสถานที่ที่ดีในการขอคำแนะนำในช่วงเวลาที่เรากำลังยากลำบาก

ผลเสียที่มีในศาสนาต่างๆ

เมื่อผู้คนเริ่มมีศรัทธาอย่างแรงกล้า พวกเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นผู้คลั่งศาสนาที่พร้อมจะทำตัวรุนแรงกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับความเชื่อของตน เราได้พบเห็นข่าวมากมายในทีวีเกี่ยวกับกลุ่มหัวรุ่นแรงทางศาสนา ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ ร้ายกว่านั้นคือการก่อการร้าย ความคิดเชิงลบนี้ยังปรากฏในรูปแบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นภายในปัญหาครอบครัว ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในรีวิวงานวิจัยทางศาสนา สมาชิกในครอบครัวที่เป็นเกย์ หรือ เลสเบี้ยนบอกว่าพวกเขารู้สึกเหมือนเป็นคนนอกเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเข้าร่วมงานแต่งงานของครอบครัวที่เคร่งศาสนา บางประเทศถึงกับลงโทษร้ายแรงกับคนกลุ่มนี้กันเลยก็มี