หน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องมีต่อครอบครัว

ผู้หญิงถือเป็นเพศที่น่าเคารพนับ ถือเป็นผู้บุกเบิกประเทศชาติอย่างแท้จริง อย่างเช่นในวัฒนธรรมประเทศอินเดียที่มีความผูกพันกับผู้หญิงอย่างมาก จำนวนประชากรมากถึง 50 เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิง มีศักยภาพร่างกายและความคิดสูงไม่แพ้กับผู้ชาย เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านคุณภาพชีวิตในครอบครัว สำหรับบทบาทในครอบครัวที่มีของผู้หญิงคือ ภรรยา ผู้นำครอบครัว ผู้จัดการรายได้ของครอบครัว รวมถึงหน้าที่สำคัญสุดอย่างขาดไม่ได้คือผู้เป็นแม่

ผู้หญิงในฐานะภรรยา

สำหรับคนที่เป็นภรรยาถือเป็นคู่ชีวิตของผู้ชาย เธอเป็นคนที่เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของครอบครัว คอยมีหน้าที่บรรเทาความเครียดของสามีตนเอง เพื่อรักษาความสงบและความสงบเรียบร้อยในครัวเรือน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำตัวมองโลกในแง่ดีไว้เสมอ คอยเป็นกำลังใจให้กับสามีในยามที่เขาต้องการ เปรียบเป็นเหมือนเธอเป็นแหล่งของแรงบันดาลที่จะทำให้ผู้เป็นสามีหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเต็มที่และมีความสุข ในฐานะภรรยาที่ต้องอยู่ร่วมกันไปจนวันสุดท้ายของชีวิต เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องพบเจอปัญหายากๆ เข้ามาในชีวิต มีหลายคนเลือกที่จะทิ้งคุณไว้กับปัญหา แต่มีหนึ่งคนที่จะไม่ยอมทิ้งคุณไปไหนนั่นก็คือภรรยาของคุณนั่นเอง

news-Women-duty-site

ผู้หญิงในฐานะผู้เป็นแม่

ภาระทั้งหมดของการเลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่จะตกมาอยู่ที่ผู้หญิง เธอจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสั่งสอน คอยดูแลความเรียบร้อย ทุกการกระทำของเธอต่อเด็กล้วนเป็นตัวกำหนดรูปแบบพฤติกรรมของเขาในอนาคต ดังนั้นเธอจึงถือจึงต้องเป็นคนที่มีวินัยสูงสุดในบ้านเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกในครอบครัว อย่างที่เรารู้กันดีกว่าครูคนแรกของเราไม่ได้อยู่ในโรงเรียน แต่คือผู้เป็นพ่อแม่ต่างหาก เมื่อเด็กโตผู้เป็นแม่จะต้องคอยถ่ายทอดความรู้พื้นฐานให้กับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการทำดี ความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้นเธอจึงเป็นคนที่เสียสละและมีความอดทนอย่างมากในฐานะผู้เป็นแม่ที่คอยอุทิศเวลาทำงานเพื่อครอบครัว ส่วนผู้ชายควรเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนอยู่ข้างๆ เสมอ

ผู้หญิงในฐานะผู้จัดการรายได้ของครอบครัว

บางครั้งผู้ชายอาจไม่มีความสามารถพอในการบริหารจัดการเงินได้ดีพอกับผู้หญิง ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นผู้หญิงอาจเข้ามาจัดการรายได้ของครอบครัวแทน โดยมีหน้าที่คอยดูแลรายรับรายจ่ายไม่ให้เกินกำลังของตนเอง คอยดูแลความสะดวกสบาย กำจัดความฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็น อาจสามารถทำอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ในขณะที่อยู่ในบ้าน มักจะเป็นคนที่หาทางประหยัดทุกวิถีทาง อย่างเช่นการเก็บของรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในบ้าน หรือนำไปขายเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายภายในครัวเรือน