chaipat

     www.chaipat.or.th

  • จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 653
  • จำนวนหน้าที่ถูกเรียกชม: 1,758,852
  • ผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนแล้ว: 514
  • เริ่มนับตั้งแต่​: ………….

chaipat-image

รายละเอียดเว็บไซต์

นำเสนอโครงการของสมเด็จเทพที่เป็นประโยชน์ สำหรับคนที่ชอบโครงการให้พระราชตำหนิ สามารถเข้าดูข่าวสารมีการอัพเดทตลอดเพื่อให้ประชาชนเข้าอ่านได้อย่างละเอียดความเคลื่อนไหวที่คุณไม่ควรพลาด