Categories
Family

chaipat

     www.chaipat.or.th

 • จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 653
 • จำนวนหน้าที่ถูกเรียกชม: 1,758,852
 • ผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนแล้ว: 514
 • เริ่มนับตั้งแต่​: ………….

chaipat-image

รายละเอียดเว็บไซต์

นำเสนอโครงการของสมเด็จเทพที่เป็นประโยชน์ สำหรับคนที่ชอบโครงการให้พระราชตำหนิ

Categories
Family

pavena foundation

www.pavenafoundation.or.th

 • จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 1,6587
 • จำนวนหน้าที่ถูกเรียกชม: 7,245,365
 • ผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนแล้ว: 2,538
 • เริ่มนับตั้งแต่​: ……………

pavena-woman-pic

รายละเอียดเว็บไซต์

เว็บไซต์มูลนิธิช่วยเหลือเด็กและสตรีในประเทศไทย ผู้จัดตั้งคือ นางปวีณา หงสกุล

Categories
Family

Mirror

www.mirror.or.th

 • จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 230
 • จำนวนหน้าที่ถูกเรียกชม: 4,513,200
 • ผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนแล้ว: 610
 • เริ่มนับตั้งแต่​: 2006-09-01

mirror-web-pic

รายละเอียดเว็บไซต์

ที่นี่มีการรวบรวมส่วนของสมทบทุนบริจาคให้กับเด็กยากไร้

Categories
Family

Plawan

www.plawan.com

สถิติเว็บไซต์

 • จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 206 คน
 • จำนวนหน้าที่ถูกเรียกชม: 150,321 คน
 • ผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนแล้ว: 2,755 คน
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 3,510 คน

web-plawan

รายละเอียดเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลสำหรับเยาวชนที่ต้องการข้อมูลที่เกี่ยวกับการเล่นเว็บ รวมถึงการบอกเรื่องกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ทำให้เยาวชนจะได้สิ่งที่ต้องเนื้อหาที่มีรายละเอียดเข้าใจง่ายหน้าเว็บโหลดรวดเร็ว เมนูทำได้สะดวกสบายสำหรับนักท่องเว็บไซต์อย่างแท้จริง เป็นชื่อเว็บไซต์ที่จำได้ง่ายมากๆ กับ ปลาวาฬ Web Browser อันสร้างสรรค์มาจากผลงานของทีมงานคนไทยแท้ ซึ่งทางทีมงานมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการสนับสนุน ให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชาวไทยทุกคน สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกปลอดภัย ด้วยการใช้งานซึ่งออกแบบมาให้มีความเหมาะกับคนไทย จากหลักการใช้ง่าย รวมทั้งความสามารถทางด้านต่างๆ อันเนื่องมาจากความห่วงใยอันมีต่อเยาวชน อีกทั้งยังมอบการบริการให้ผู้ใช้งานอย่างเต็มที่ เช่น มีระบบแปลภาษาอังกฤษ – ไทย เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจทางด้านภาษา ในการท่องเว็บไซต์ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น และยังมีระบบป้องกันเว็บไซต์ซึ่งติดเรทยังไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ช่วยดูแลนอกเหนือไปจากผู้ปกครองหรือหน่วยงานต่างๆ

โดยในเว็บไซต์แห่งนี้มีโปรแกรมให้ดาวน์โหลดไปใช้กันฟรีๆ หลายตัวด้วยกัน เช่น

Plawan Browser เป็น Browser ใช้ในการท่องเว็บ รวมทั้งป้องกันเว็บไม่เหมาะสมกับเยาวชนได้

Plawan Gateway ทำหน้าที่ป้องกันการเข้าไปยัง Website ไม่เหมาะสม อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ ช่วยเก็บข้อมูล , สถิติการเข้าใช้งาน เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน Internet ขององค์กร โรงเรียนหรือบุคคลนั้นๆ

Plawan Central Log มีคุณสมบัติช่วยเก็บรักษาข้อมูล Traffic Data ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ plawan.com

 • ช่วยส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ช่วยผู้เริ่มต้นในการท่องเว็บไซต์อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนเด็กและเยาวชนไทย ให้ฝักใฝ่ทางด้านการเรียนรู้ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างสมวัย ถูกวิธี และปลอดภัย
 • ช่วยเป็นหูเป็นตาอีกช่องทางหนึ่ง นอกจากการดูแลของผู้ปกครอง
Categories
Family

Happyfamilyday

 

www.happyfamilyday.com

สถิติเว็บไซต์

 • จำนวนผู้เข้าชมวันนี้: 76 คน
 • จำนวนหน้าที่ถูกเรียกชม: 273,565 คน
 • ผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนแล้ว: 3,905 คน
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2,638 คน

happyday-web

รายละเอียดเว็บไซต์

มีหน้าเรียนรู้การศึกษาเพื่อเอาไว้ให้สมาชิกเข้าอ่านหาข้อมูล หน้าหลักมีข้อมูล สสส กองทุนกู้ยืมทางสุขภาพใครที่ต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนประเภทนี้เข้าไปอ่านกันได้ค่ะ เนื้อหาโครงการพัฒนาการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ของครอบครัว ประโยชน์ของการศึกษาที่ไม่ควรพลาด