FAMILY INFORMATION

มาร่วมค้นหาชีวิตในครอบครัว ที่ลงตัวในแบบของคุณร่วมแบ่งปันข้อมูลที่จะทำให้ครอบครัวของคุณก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิต

Care

ดูแลคนในครอบครัวด้วยการอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราเพื่อเป็นความรู้เกี่ยวกับครอบครัวที่ดี สร้างรากฐานครอบครัวได้อย่างมีความสุข ดูแลคนที่คุณรักในอนาคตด้วยวิธีที่ถูกต้อง

Warmth

ความอบอุ่นภายในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบันเราจึงแนะนำเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นให้มากยิ่งขึ้นและใช้ได้จริงในครอบครัวปัจจุบัน

Activities

กิจกรรมต่างๆ ของครอบครัวได้มีการลงข้อมูลเอาไว้เพื่อการศึกษา ซึ่งเว็บไซต์ของเราได้มีการลงรายละเอียดเอาไว้ให้สามารถติดตามดูกิจกรรมสำหรับครอบครัวได้ที่นี่

VIDEO FAMILY

สามารถรับชมวีดีโอเกี่ยวกับครอบครัวได้ด้านล่าง

Last Post

happyfamilyday

เว็บไซต์ happyfamilyday.com เว็บของครอบครัว

เว็บไซต์ happyfamilyday.com เป็นเว็บไซต์ที่มีจุดประสงค์ให้เป็นเหมือนกับคู่มือเดินทาง เพื่อไปเที่ยวและศึกษาแหล่งเรียนรู้อันน่าสนใจ เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ สนุกสนาน เหมาะกับทุกๆครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น พ่อ , แม่ , ลูกๆ , ปู่ , ย่า เป็นต้น เพราะทาง happyfamilyday.com ...
Read More
Familys

การอยู่ร่วมกันในครอบครัวให้ไม่มีปัญหาควรทำอย่างไร

ปัญหาในครอบครัว มาจากความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นภายในครอบครัว โดยเฉพาะระหว่างสามีภรรยาผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว เช่น อาจเกิดปัญหาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน , ไม่รู้หรือเกิดความไม่เข้าใจในความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง ...
Read More
Family-sitepic

เว็บไซต์ของครอบครัวน่าสนใจ

เว็บไซต์เกี่ยวกับครอบครัวได้รับความสนใจอย่างมาก ซึ่งได้ทำการนำหลายๆเว็บไซต์มาจัดอันดับรวมกันเพื่อจะสำรวจว่าเว็บไซต์ไหนได้รับความนิยมมากสุด ในการเข้าใช้และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งเราจะเห็นว่านำ website ต่างๆ ...
Read More
Family-

การมีความอบอุ่นในครอบครัวนั้นดีอย่างไร ?

ลักษณะของครอบครัวอบอุ่น คือ… มีการวางขอบเขตอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะทั้งขอบเขตส่วนบุคคล หรือขอบเขตในครอบครัว เกิดความผูกพันทางอารมณ์อย่างเหมาะสม คือ ไม่ห่างจนเกิน ไป หรือไม่ใกล้ชิดจนเกินไป สมาชิกในครอบครัวที่ดีจะต้องคงความเป็นตัวของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีน้ำหนึ่งใจเดียวกับครอบครัวได้ มีการจัดลำดับอำนาจ แบ่งความเป็นผู้นำอย่างชัดเจน สมาชิกแต่ล่ะคนในครอบครัวมีบทบาทชัดเจน สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้อย่างสอดคล้อง การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวมีต้องความยืดหยุ่น เหมาะสม ไม่ตึงจนเกินไป สามารถแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
Read More

CONTACT